Les esglesies de Sant Pere de Terrassa segons Puig i Cadafalch

El dimecres 18 de maig de 2022 a les 7 de la tarda va tenir lloc al Saló de Pedra de l’Ajuntament d’Argentona la conferència que, sota el títol Les esglésies de Sant Pere de Terrassa segons J. Puig i Cadafalch, 60 anys d’estudi i replantejament continuat (1889-1948), va impartir l’arqueòleg i historiador Eduard Riu-Barrera.
L’acte va comptar amb la presència d’unes trenta persones.

Aquí podeu llegir-ne el resum:

La vinculació familiar amb Terrassa, d’on era filla la mare de J. Puig i Cadafalch, és el motiu que devia portar-lo de ben jove a conèixer el conjunt de les esglésies de Sant Pere i a fer-ne motiu d’un de les seves primeres recerques “d’arqueologia arquitectònica” el 1889, encara estudiant. Llavors aquest important conjunt monumental ja comptava amb una notable tradició d’estudi, amb especial atenció per part del seu mestre Elies Rogent. Just amb la refutació de les seves tesis, Puig i Cadafalch va emprendre una llarga dedicació, encetada en el camp de l’assaig descriptiu i continuada amb la intervenció activa en forma d’excavació, restauració i també d’urbanització, que va portar a terme en un llarg procés acumulatiu d’estudi i reflexió de més de 60 anys, durant el qual va bastir, ampliar i revisar les qüestions essencials d’adscripció cultural i cronologia, definició tipològica i funcional dels edificis atribuïts al període actiu de la seu episcopal d’Ègara (entre els segles V i VII). Tant les seves aportacions historiogràfiques com les fetes en el camp de la restauració del conjunt foren després fortament contestades, especialment per motius ideològics des de la historiografia espanyola i els seus satèl·lits, per bé que hores d’ara i de resultes de les recerques arqueològiques d’inici segle XXI han tornat a ser recuperades amb plena vigència pel que fa a la consideració essencial del complex com una obra d’època visigoda, del tot excepcional en el context històric i artístic de la Mediterrània més occidental.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.