L’obra escrita

Llista simplificada
Inclou les publicacions més importants. No hi figuren els articles polítics ni científics.
Un inventari més complet es pot trobar en el llibre “Josep Puig i Cadafalch. Escrits d’arquitectura, art i política” de Xavier Barral i Altet, publicat per l’IEC el 2003.

Memòries
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003

L’Arquitectura romànica a Catalunya
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Institut d’Estudis Catalans [etc.], 1983
2a ed

L’Art wisigothique et ses survivances: recherches sur les origines et le développement de l’Art en France et en Espagne du IVe au XIIe siècle
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Paris: F. de Nobele, 1961

L’Escultura romànica a Catalunya
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Alpha, cop. 1949-1954

Noves descobertes a la catedral d’Egara: la catedral primitiva, la catedral visigòtica, les pintures de la segona catedral
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Institut d’Estudis Catalans, 1948

Els Banys de Girona: guia descriptiva
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Institut d’Estudis Catalans, 1936

Les Bains de Girone: guide descriptive
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Institut d’Estudis Catalans, 1936

La Basílica de Tarragona: períodes paleocristià i visigòtic
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Institut d’Estudis Catalans, 1936

Los baños de Gerona: guía descriptiva
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Institut d’Estudis Catalans, 1936

La Seu visigòtica d’Egara
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Institut d’Estudis Catalans, 1936

La Géographie et les origines du premier art roman
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Paris: Henri Laurens, 1935

Lleis històriques de la vida dels estils arquitectònics : discurs llegit pel senyor
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Barcelona: Unió Interacadèmica: Acadèmies de Bones Lletres, Ciències i Arts, Medicina i Belles Arts de Barcelona, 1935

L’Arquitectura romana a Catalunya
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Institut d’Estudis Catalans, 1934
2a ed

La Geografia i els orígens del primer art romànic
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Barcelona: [s.n.], 1930

Le Premier art roman: l’architecture en Catalogne et dans l’Occident méditerranéen aux Xe et XIe siècles
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Paris : H. Laurens, 1928

La Plaça de Catalunya
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Barcelona: Llibreria Catalònia, 1927

Catalunya i l’autonomia: antecedents històrics, l’Estatut, parlaments de les Assemblees magnes dels dies 24-25 i 26 de gener de 1919
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Barcelona: Impremta Ràfols, [192-?]

L’arquitectura romànica a Catalunya
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Barcelona: Impr. Ricard Duran i Alsina, 1920

Als diputats de la Mancomunitat de Catalunya en pendre possessió de la presidència per a la qual fou novament elegit
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Barcelona: Impremta de la Casa de Caritat, 1919

Santa Maria de la Seu d’Urgell: estudi monogràfic
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Barcelona: Taller d’arts gràfiques Henrich i Cª, S en C., 1918

El Palau de la Diputació General de Catalunya
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Barcelona: [s.n.], 1911

Estudi de arqueologia arquitectònica sobre el sepulcre romà de Fabara anomenat “La casa dels moros”
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Barcelona: [s.n.], 1892