Revista 4 Columnes

L’associació Amics de Josep Puig i Cadafalch va iniciar la seva trajectòria l’any 2012 i ha anat realitzant un ampli ventall d’activitats que han generat importants aportacions sobre la vida i obra de l’autor. El 2019 vam creure que calia un element que fes difusió de totes aquestes aportacions i que la millor manera de fer-ho era mitjançant una publicació periòdica. La publicació parteix d’una periodicitat anual, amb un total de 52 pàgines.

La revista 4 Columnes. L’univers de Josep Puig i Cadafalch ha nascut amb esperit de permanència i sobretot amb la voluntat d’aportar nous coneixements i donar la màxima difusió a tot allò que envolta el món de Puig i el seu temps. El primer número ha aparegut el desembre de 2019.

Editor:

Amics de Josep Puig i Cadafalch – Associació Cultural

Director:

Santiago Alcolea i Blanch

Consell de Redacció:

  • Albert Balcells i González
  • Oriol Calvo Vergés
  • Josep Guitart Duran
  • Raquel Lacuesta Contreras
  • Esteve Mach i Bosch
  • Eduard Riu Barrera

Cap de redacció:

Gonçal Calvo Vergés

Correcció lingüística:

Quica Albert

Disseny i maquetació:

Pere Fradera i Barceló

Impressió:

Solà Gràfiques

VEURE REVISTA 4 COLUMNES – NÚM 1 – 2019 

VEURE REVISTA 4 COLUMNES – NÚM 2 -2020